Hvem er vi

Der er de senere år opstået en enorm interesse for folkemusik fra Lolland og Falster. Over hele landet og også i vore nabolande, særligt England, Sverige, Norge og Finland spilles musikken. Lolland og Falster er rig på nodeskatte fra 1700- og 1800-tallet og Højreby Spillemandslaug har spillet en central rolle i udbredelsen af kendskabet til den unikke folkemusik.
Det sker ikke sjældent, når laugets musikere tager på stævner i Norden, at melodier, som de selv har støvet op pludselig er blevet hits og spilles alle vegne og i talrige versioner.
Ligeledes arrangerer lauget mange kurser, hvor undervisningen leveres af dygtige spillemænd, ofte udvalgt blandt uddannede musikere fra Det fynske Musikkonservatoriums folkemusiklinie.

Historie
Højreby Spillemandslaug blev stiftet som forening i Højreby kommune på Vestlolland i 1983 af Grete Granerud. Lauget har som et af sine hovedformål at udbrede spillemandsmusik både til musikskoler og i kredse hvor folkemusikken ikke er så kendt. Således har lauget også hyppigt investeret i at sende unge dygtige musikere af sted på spillekurser og udenlandske musikfestivaller for at dygtiggøre sig og bringe ny energi og inspiration med hjem.
Lauget har gennem årene flere gange været af sted på ture sammen, hovedsagelig i Danmark og Sverige, og i 1995 tog hele lauget på en tur til Estland til et internationalt folkemusiktræf med deltagere fra 10 forskellige lande.
Indtil laugets 20 års jubilæum afholdtes et årligt spillemandsstævne i Søllested, hvor lauget inviterede folkemusikere fra hele landet og fra Sverige.

Højreby Spillemandslaug og Gerd og Frede Nielsen har ydet musikalsk og økonomisk støtte til udgivelse af

“Firetour” med Baltic Crossing

“Reventlow” med Pörtners Komplot 

Totaktspols

“Totakts-pols” med Kristian Bugge, Nikolaj Busk, Steffan Søgaard Sørensen, Gerd Nielsen og Åke Persson

Reklamer