Ålholm samlingen

Ålholm-samlingen
Ålholm-samlingen har tilhørt grev Otto Ludvig Raben (1730-1791). Den blev først fundet i 1991. Den består fortrinsvis af tidens klassiske kammermusik. Greven var selv en fremragende fløjtenist, så mange af noderne er fløjtemusik.  Men derudover er der syv indbundne nodebøger med i alt 2.500 dansemelodier, dateret 1764-1782. Vi har udvalgt en af de ældste danse fra samlingen. Det er en polsdans bestående af dans, proportion og seras, det vil sige en fir-delt melodi (march), som derefter spilles i tre-takt (polska) og afsluttes med en efterdans (polonæse/seras). Dette dansesæt hører til de ældste dele af vores overleverede polsdanse, idet vi ved, at man har danset denne danseform allerede i slutningen af 1500-tallet. Vi har ført en diskussion om, hvorvidt man skulle spille sættet ud i en køre, eller om man skulle betragte de tre dele som selvstændige enheder, der blev spillet flere gange igennem. Den sidstnævnte tolkning er almindelig opfattelse iblandt svenske folkemusikere, idet man ser det som et samlet dansesæt, svarende til man på Fanø har sæt af sønderhoninger, fannik og rask. Om det er den rigtige tolkning kan vi ikke vide.

Reklamer