Hans Hansen

Hans Hansens nodebog (Toreby)
Karen Lassen på 91 år bor på Toreby Plejehjem. Hendes svigerfar var lokal spillemand og har efterladt sig en nodesamling, som vi, takket være en lokal folkedanser, Leif Andersen, har fået overdraget. Nodebøgerne indeholder melodier fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.
Karen Lassen har under et besøg i hendes ældrebolig ved Toreby d. 24.juni 2009 fortalt Frede Nielsen, at Hans Hansen spillede meget sammen med en spillemand fra Østre Toreby som man kaldte for ”Danse-Larsen”. Danse-Larsen lånte også instrumenter ud, for ved Hans Hansens død 1953 måtte familien aflevere den kornet, som Hans Hansen også spillede på, tilbage til Danse Larsen. Hans Hansens violin er givet til en sønnesøn.
Udover ”Danse-Larsen ” spillede Hans Hansen også med en spillemand fra Tingsted, som Karen Lassen ikke kan huske navnet på, men disse tre spillede ofte på Flatø, og hun fortæller, at Hans Hansen også spillede i Gedser. Han gik ofte fra Nagelsti til Gedser for at spille til dans.
Karen Lassen fortalte også, at Hans Hansen traf sin kone, Anne Sophie Marie Lassen, på Flatø, og at hun havde et barn, Arne Lassen, som senere overtog gården og blev gift med vores fortæller, Karen Lassen. Hans Hansen og Anne Sophie fik ikke selv nogen børn.
Ifølge Karen var Hans Hansen ikke altid nem at have med at gøre, hverken som ”far” eller svigerfar.
Da Arne Lassen overtog gården, flyttede svigerforældrene til Toreby Alderdomshjem, men da Anne Sophie døde i 1949, flyttede Hans Hansen ind hos sin stedsøn og svigerdatter på gården i Nagelsti. Han boede der indtil sin død i 1953.
Vi har fra nodebogen bl.a. hentet to melodier, Rheinlænder nr. 13 og Klinkevals. Rheinlænder nr. 13, som er gjort til stævnemelodi 2010, er en af tidens mest populære polkaer. Vi støder på varianter af den både i 358 under titlen Damehop og i Niels Christian Andreasens nodebog fra Sandby, hvor den er noteret i A-dur. Begge varianter har anderledes C-stykke. I Sverige spilles den som schottish, igen med et helt andet C-stykke.

Reklamer