Højreby Spillemandslaug – Frede Nielsen

Højreby Spillemandslaug (af Frede Nielsen)
Det har været naturligt for os i Højreby Spillemandslaug at arbejde med de tre lollandske 1700-tals samlinger, da vi jo syntes, at vi havde ”hævd” på dem. Egentlig var det Lars Lilholt , Pia Jørgensen og Gjern Spillemændene, der først havde fat i dette materiale, men det var os, der foreslog et samarbejde omkring LP-/ Cd´en Bidt a´Bast. Lars sagde ja til at arrangere og dirigerede projektet, der blev en stor succes, og i den anledning etablerede Højreby Spillemandslaug en projekt-pulje som skulle finansiere nye musikprojekter.
Vi har indtil nu i samarbejde med Gjern og Pia Jørgensen udgivet Mer a´Bast, Bast for Borgere og endvidere har lauget udgivet På lang Afstand og På Gaden.  Desuden har vi finansieret og udgivet Cd´en  Totakt-pols med musikerne Åke Persson, Kristian Bugge, Steffan Søgaard Sørensen, Nikolay Busk og Gerd Nielsen. En traditionsudvidende og -bevarende Cd med danske ”polskaer” i totakt.
Vi har i Lauget haft stor glæde af, at Astrid Pørtner Nielsen har villet spille med os og da hun var færdig med Gymnasiet i Maribo og flyttede til København, var det naturligt at spørge hende, om hun ville finde nogle ”professionelle” musikere og lave en Cd med musik fra Reventlow-samlingen. Det sagde hun ja til, og på den måde opstod bandet Pørtners Komplot i forbindelse med indspilningen af Cd´en Reventlow.
Et samarbejde med Kristian Bugge, der er blevet lærer på Lollands Musikskole, og hans orkester Baltic Crossing blev hurtigt etableret. Bandet har flere gange overnattet og øvet i mit hus, og har i de forbindelser præsenteret orkestret for nogle melodier fra Adrians nodebog. Det førte til et forslag om, at Baltic Crossing skulle indspille en CD med musik fra Lolland-Falster. Orkestret tænkte lidt over sagen og besluttede sig så: ”Lets do this crasy idea ”. Heldigvis syntes Lolland og Guldborgsund kommuner også om projektet. Derved er det blevet muligt at præsentere den nye CD under landsstævnet i Maribo.
Ud over ovennævnte projekter har jeg gennem mange år samlet på noder fra Lolland og Falster. Jeg har i 26 år spillet i Højreby Spillemandslaug og i en årrække været laugets musikalske leder – en post som Astrid Pørtner Nielsen for tiden bestrider. Dette har betydet, at jeg af mange lokale har fået nodebøger og en masse materiale, som de har haft liggende på lofter, i skuffer eller andre gemmer, både tekster og noder. Jeg har villigt taget imod alt med den hensigt, at jeg nok engang ville få tid til at studere og systematisere materialet.  I forbindelse med Landsstævnet 2010 har det derfor været naturligt at grave materialet frem og begynde at finde melodier, der kunne bruges og som syntes at være så interessante og af en sådan kvalitet, at de ville kunne bruges og måske få nyt liv.

Reklamer