Johan Heyn

Johan Heyns nodebog (Falster)
Musikeren Johan Heyn fra Væggerløse indleverede i 1914 en håndskreven nodebog til Museet ” Falsters Minder ”.  At dømme efter de mange valse og f.eks. ni engelskdanse, samt fraværet af hopsaer og polkaer, kan samlingen formodentlig dateres til første tredjedel af 1800-tallet..
Vi har udvalgt en engelskdans, som må anses for at være en dronemelodi, og den har sandsynligvis været spillet på omstemt violin med stemningen AEAE. Melodien er i 1980’erne indspillet på bånd af spillegruppen Hillemænd fra Falster, og det er deres node, vi har brugt.

Reklamer