Niels Christian Andreasen

Niels Christian Andreasens nodebog (Sandby)
Historien om spillemanden N.C.Andersen og hans familie er beskrevet af hans nu 80-årige nevø – en beskrivelse, som får lov til at tale for sig selv:
Niels Christian har efterladt sig en stor nodesamling bestående af fem nodebøger, hvoraf den første og mest sirligt skrevne er dateret til 1852. Han er altså allerede som 13-årige begyndt at nedskrive noder. Nodebogen er interessant derved, at den har musik, der rækker tilbage til musikken i 1700-tallet, for eksempel har han en smuk Chottillion nr. 33 (Contillion), som helt klart har rødder i 1700-talsmusikken. Derudover indeholder nodebøgerne også masser af varianter af datidens kendte dansemelodier, for eksempel en smuk variant af Gamle nr. 12 fra 358 og en Berliner, som i variant optræder i Jens Millersen Bjergs nodebog (Ringkøbing) som Pohlsk dans. Endvidere findes der en variant af Rheinlænder nr. 13 fra Hans Hansens nodebog. Vi har fra nodebøgerne udvalgt Nr. 42 Springvals. Det er en melodi noteret i to-takt, men den bærer til dels præg af polsdansens tre-takt. Det kan, for at gøre forvirringen total, tilføjes, at på svensk er ”springvals” udbredt betegnelse for en dans i 3/4-takt svarende til dansk trippevals.

Reklamer