Reventlow

Reventlows nodebog
Reventlow-bogen er den yngste af de lollandske 1700-talsnodebøger. Den er dateret 1799 og har været ejet af en E. Reventlow. Men hvem det helt nøjagtigt var, ved man faktisk ikke. Slægten Reventlow er en vidt forgrenet dansk/holstensk adelsslægt, men nodebogen kunne være et led i opdragelsen af en af C.D.F.Reventlows sønner. Nodebogen rummer ud over 157 dansemelodier med tilhørende dansebeskrivelser 6 tysksprogede viser. Dansene i nodebogen er tidens modedanse, dvs. engelskdanse og contradanse. Nodematerialet er spændende og indeholder mange melodier i 6/8 og endda også nogle i 9/8. Kun en enkelt af bogens melodier har en titel, nemlig Schotsch Bonet nr. 119, ellers har melodierne blot en nummerering.
Folkemusikgruppen Pørtners Komplot udgav på foranledning af Højreby Spillemandslaug i 2006 en CD med musik fra Reventlows nodebog. Vi har fra nodebogen valgt to typiske engelsk-inspirerede melodier, som ikke findes på denne indspilning, nemlig nr. 157 og nr. 75, som er to melodier, der er meget karakteristiske for nodematerialet.

Reklamer